สถิติการใช้งาน Line User Register

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

158 / 27

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน Line User Register ประจำเดือน 11 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
17 69 / 4
21 19 / 3
22 3 / 1
23 17 / 4
24 35 / 14
28 12 / 7
29 3 / 1
รวม 158 / N/A

สถิติการใช้งาน Line User Register ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta