ข้อแนะนำ
  • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
  • รายชื่อระบบที่ลงทะเบียนใช้งาน คลิกที่นี่
  • ระบบส่วนนี้เป็นเพียงส่วนที่ใช้ตรวจสอบสิทธิเข้าใช้งาน ERP Maejo University (https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx) เท่านั้น ดังนั้นสิทธิการเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของ ERP Maejo University ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อกับผู้ดูแล ERP Maejo University โดยตรง
  • กรณีที่มีข้อสงสัย ติดปัญหา และต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบในส่วนนี้กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบเคลือข่ายของมหาวิทยาลัย
  • หมายเหตุ : โปรแกรมเมอร์ที่ต้องการนำระบบที่พัฒนามาลงทะเบียนใช้งานระบบในส่วนนี้ กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 3279
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta