สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

2,255 / 921

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,019,587 / 5,773

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 07 - 2022

วันที่ครั้ง / คน
1 1,944 / 880
2 326 / 197
3 286 / 181
4 2,320 / 914
5 2,223 / 945
6 2,368 / 927
7 2,255 / 921
รวม 11,722 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2022

25 ลำดับระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุด

ชื่อระบบครั้ง / คน
ERP Maejo University
URL : https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx
787,955 / 5,544
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.financial.mju.ac.th/LoginViaPassport.aspx
181,038 / 1,112
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
7,739 / 141
KPI-Monitoring
URL : https://kpi-monitoring.mju.ac.th/Authentication.aspx
6,561 / 234
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
4,356 / 137
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
2,675 / 106
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
2,430 / 52
FACSENAT e-Learning
URL : http://senate.mju.ac.th/elearning/authen.php
2,098 / 659
ระบบ APIs สำหรับให้บริการข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://api.mju.ac.th
1,974 / 96
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
URL : http://www.sgc.mju.ac.th/MainLogin.aspx
1,898 / 123
ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://data.mju.ac.th
1,822 / 187
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/index.php
1,510 / 344
เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/searchperson.php
1,377 / 426
SDG Ranking
URL : https://sdg.mju.ac.th/Login.aspx
1,145 / 113
ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Tor.php
993 / 188
Time Attendant Report
URL : https://faed.mju.ac.th/timeatt/sign/
762 / 29
MJU Short URL
URL : https://maejo.link/sign.php
538 / 99
ระบบลงทะเบียนใช้งานระบบ Passport (สำหรับเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น)
URL : https://passport.mju.ac.th/Member.aspx
479 / 105
Human Resource Information System (HRIS)
URL : https://hris.mju.ac.th
428 / 53
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta