สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

13 / 11

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,450,587 / 8,260

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 04 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 13 / 11
รวม 13 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2023

25 ลำดับระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุด

ชื่อระบบครั้ง / คน
ERP Maejo University
URL : https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx
1,090,148 / 7,745
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.financial.mju.ac.th/LoginViaPassport.aspx
264,304 / 1,199
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
14,297 / 274
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/index.php
10,974 / 833
KPI-Monitoring
URL : https://kpi-monitoring.mju.ac.th/Authentication.aspx
10,469 / 295
เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/searchperson.php
9,672 / 906
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
5,647 / 130
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
4,846 / 151
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
3,715 / 61
ระบบ APIs สำหรับให้บริการข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://api.mju.ac.th
2,527 / 101
ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://data.mju.ac.th
2,146 / 225
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
URL : http://www.sgc.mju.ac.th/MainLogin.aspx
2,102 / 133
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-SSL
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
2,059 / 65
MJU Short URL
URL : https://maejo.link/sign.php
1,929 / 384
SDG Ranking
URL : https://sdg.mju.ac.th/Login.aspx
1,705 / 136
ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Tor.php
1,444 / 197
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/academy/authen.php
1,181 / 350
ระบบลงทะเบียนใช้งานระบบ Passport (สำหรับเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น)
URL : https://passport.mju.ac.th/Member.aspx
603 / 133
Human Resource Information System (HRIS)
URL : https://hris.mju.ac.th
451 / 56
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta