สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

1,029 / 645

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,254,295 / 7,322

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 11 - 2022

วันที่ครั้ง / คน
1 2,188 / 937
2 2,167 / 917
3 2,099 / 910
4 1,949 / 876
5 303 / 167
6 263 / 168
7 2,120 / 947
8 2,118 / 893
9 2,088 / 938
10 2,144 / 922
11 2,072 / 905
12 341 / 218
13 339 / 234
14 2,430 / 1,038
15 2,467 / 1,067
16 2,207 / 983
17 2,154 / 937
18 1,953 / 862
19 278 / 181
20 252 / 168
21 2,238 / 977
22 2,217 / 947
23 2,317 / 943
24 2,160 / 906
25 1,982 / 870
26 225 / 152
27 267 / 189
28 1,029 / 645
รวม 44,367 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2022

25 ลำดับระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุด

ชื่อระบบครั้ง / คน
ERP Maejo University
URL : https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx
950,384 / 6,902
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.financial.mju.ac.th/LoginViaPassport.aspx
224,319 / 1,161
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
12,763 / 259
KPI-Monitoring
URL : https://kpi-monitoring.mju.ac.th/Authentication.aspx
9,735 / 286
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/index.php
6,668 / 643
เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/searchperson.php
6,153 / 788
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
4,846 / 151
FACSENAT e-Learning
URL : http://senate.mju.ac.th/elearning/authen.php
4,548 / 839
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
4,031 / 118
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
3,209 / 61
ระบบ APIs สำหรับให้บริการข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://api.mju.ac.th
2,245 / 99
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
URL : http://www.sgc.mju.ac.th/MainLogin.aspx
2,087 / 130
ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://data.mju.ac.th
2,052 / 212
SDG Ranking
URL : https://sdg.mju.ac.th/Login.aspx
1,695 / 135
ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Tor.php
1,438 / 196
MJU Short URL
URL : https://maejo.link/sign.php
1,307 / 269
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/academy/authen.php
838 / 217
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-SSL
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
795 / 45
ระบบลงทะเบียนใช้งานระบบ Passport (สำหรับเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น)
URL : https://passport.mju.ac.th/Member.aspx
551 / 122
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta