สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

2,282 / 990

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

787,927 / 5,092

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 01 - 2022

วันที่ครั้ง / คน
1 73 / 55
2 114 / 93
3 271 / 186
4 2,069 / 930
5 1,950 / 908
6 1,780 / 864
7 1,797 / 808
8 222 / 152
9 224 / 156
10 2,127 / 959
11 2,073 / 914
12 2,299 / 987
13 2,264 / 958
14 2,442 / 1,031
15 261 / 172
16 324 / 208
17 2,285 / 1,043
18 2,234 / 978
19 2,352 / 995
20 2,222 / 959
21 2,016 / 928
22 258 / 177
23 279 / 184
24 2,282 / 990
รวม 34,218 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2022

25 ลำดับระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุด

ชื่อระบบครั้ง / คน
FACSENAT e-Learning
URL : http://senate.mju.ac.th/elearning/authen.php
2,047 / 652
Time Attendant Report
URL : https://faed.mju.ac.th/timeatt/sign/
560 / 28
Human Resource Information System (HRIS)
URL : https://hris.mju.ac.th
411 / 51
ระบบลงทะเบียนใช้งานระบบ Passport (สำหรับเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น)
URL : https://passport.mju.ac.th/Member.aspx
409 / 92
ทดสอบการเข้าระบบด้วย PHP get Pid (อำนาจ)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/api/authen_pid.php
268 / 7
MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
URL : https://bbplan.mju.ac.th/Login.aspx
237 / 15
Adobe Scan Tool
URL : https://faed.mju.ac.th/AST/sign.php
212 / 67
MJU Short URL
URL : https://maejo.link/sign.php
155 / 49
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง (กรอบอัตรา สายวิชาการ)
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teach_status.php
154 / 42
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
URL : https://strategy.mju.ac.th/Login.aspx
136 / 14
OQES Results บันทึกผลเพื่อแสดงใน Dashboard (จุดารัตน์)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/oqes_report/sign
109 / 10
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด (Dev)
URL : http://10.1.6.25/weblib/academy/authen.php
97 / 5
ระบบสายตรงคณบดี (2021)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/dean_dm/signin/
85 / 11
Arch@Maejo License (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/arch-app/sign.php
60 / 10
FACSENAT e-Learning
URL : http://10.1.6.25/elearningfacsenate/authen.php
30 / 2
ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
URL : http://www.faed.mju.ac.th/research/authen/index.php
25 / 5
Arch Internal Web-Apps Authentication
URL : https://faed.mju.ac.th/it/authen/sign
22 / 3
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติวิชาชีพ คณะสถาปัตย์ฯ
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/workshop_stock/sign.php
14 / 2
Arch Internal Web-Apps Authentication
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/authen/sign
12 / 5
ระบบสายตรงคณบดี (2021) SSL
URL : https://faed.mju.ac.th/it/dean-dm/signin/
11 / 3
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติวิชาชีพ V.3
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/workshop_stock2/sign.php
5 / 1
ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
URL : https://faed.mju.ac.th/research/authen/index.php
2 / 1
ระบบสายตรงคณบดี (2021)
URL : https://faed.mju.ac.th/it/dean_dm/signin/
2 / 1
เว็บไซต์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
URL : https://wwwdev.csmju.com/
1 / 1
https://passport.mju.ac.th/
URL : https://passport.mju.ac.th/?W=9c04eaddb9e248a095b9050cb929d914
1 / 1
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta