สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

2,260 / 917

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,751,203 / 12,281

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 2,385 / 925
2 407 / 226
3 339 / 180
4 2,858 / 1,045
5 3,065 / 1,036
6 2,766 / 1,069
7 2,365 / 900
8 2,409 / 926
9 329 / 208
10 445 / 238
11 2,686 / 1,012
12 3,015 / 1,086
13 2,985 / 1,083
14 2,958 / 1,064
15 2,893 / 981
16 637 / 228
17 502 / 226
18 3,153 / 1,099
19 2,871 / 1,113
20 2,864 / 1,053
21 3,199 / 981
22 2,694 / 945
23 468 / 252
24 686 / 300
25 3,044 / 1,013
26 2,260 / 917
รวม 54,283 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2023

25 ลำดับระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุด

ชื่อระบบครั้ง / คน
ERP Maejo University
URL : https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx
1,299,029 / 11,364
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.financial.mju.ac.th/LoginViaPassport.aspx
322,397 / 1,228
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
18,042 / 310
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/index.php
17,703 / 1,000
เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/searchperson.php
14,929 / 1,023
KPI-Monitoring
URL : https://kpi-monitoring.mju.ac.th/Authentication.aspx
13,263 / 327
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
7,417 / 137
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
4,846 / 151
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
4,407 / 65
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-SSL
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
3,732 / 82
ระบบ APIs สำหรับให้บริการข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://api.mju.ac.th
2,948 / 111
MJUL Online Service
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/onlineservices/authen.php
2,775 / 853
ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://data.mju.ac.th
2,432 / 253
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
URL : http://www.sgc.mju.ac.th/MainLogin.aspx
2,120 / 135
ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Tor.php
2,044 / 199
MJU Short URL
URL : https://maejo.link/sign.php
1,933 / 386
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/academy/authen.php
1,868 / 554
SDG Ranking
URL : https://sdg.mju.ac.th/Login.aspx
1,736 / 139
ระบบรายงานนักศึกษาและบัณฑิต
URL : https://sth.mju.ac.th/_Login.aspx
1,659 / 261
ระบบ MJU Passport
URL : https://passport.mju.ac.th/Member.aspx
925 / 214
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta