สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

115,195 / 3,205

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 04 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
1 2,815 / 1,109
2 2,516 / 974
3 2,316 / 910
4 2,036 / 837
5 2,018 / 798
6 214 / 140
7 193 / 116
8 157 / 109
9 2,406 / 883
10 2,162 / 812
11 1,952 / 719
12 249 / 146
รวม 19,034 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2024

25 ลำดับระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุด

ชื่อระบบครั้ง / คน
ERP Maejo University
URL : https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx
58,485 / 2,622
ระบบสนับสนุนงานคลังและพัสดุเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_budget.php
24,729 / 21
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.financial.mju.ac.th/LoginViaPassport.aspx
18,966 / 484
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/index.php
2,001 / 406
เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/searchperson.php
1,566 / 403
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
1,301 / 63
MJUL Online Service
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/mylibrary/authen.php
899 / 260
KPI-Monitoring
URL : https://kpi-monitoring.mju.ac.th/Authentication.aspx
866 / 73
ระบบเสนอซื้อหนังสือ สำนักหอสมุด
URL : https://lib.mju.ac.th/purchaseonline/authen.php
818 / 457
MJUL E-Office
URL : https://lib.mju.ac.th/e-office/authen.php
723 / 38
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
653 / 73
Arch Coop-Practicum Alpha
URL : https://faed.mju.ac.th/CoPrac/sign/index.php
388 / 23
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-SSL
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
388 / 46
Digital Service And Innovation [Smart Card]
URL : https://card.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
359 / 16
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
275 / 24
ระบบ APIs สำหรับให้บริการข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://api.mju.ac.th
192 / 21
MaejoLink Server outside (testing)
URL : https://maejo.link/sign_mju.php
123 / 43
ระบบรายงานนักศึกษาและบัณฑิต
URL : https://sth.mju.ac.th/_Login.aspx
120 / 25
ระบบควมคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
URL : https://ics.mju.ac.th/sign/
94 / 26
ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://data.mju.ac.th
73 / 26
ระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
URL : https://cmr.mju.ac.th/Admin.aspx
67 / 26
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta