สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

924 / 213

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 3 / 2
2 3 / 2
4 3 / 3
5 3 / 2
6 1 / 1
7 1 / 1
8 1 / 1
12 1 / 1
15 2 / 1
16 2 / 2
19 5 / 2
20 3 / 1
22 3 / 2
รวม 31 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta