สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

414 / 169

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 06 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
1 6 / 2
4 16 / 6
5 1 / 1
6 20 / 9
7 7 / 3
10 6 / 3
11 6 / 4
12 16 / 6
13 8 / 4
14 5 / 3
รวม 91 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta