สถิติการใช้งาน Human Resource Information System (HRIS)

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

470 / 57

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน Human Resource Information System (HRIS) ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
16 1 / 1
รวม 1 / N/A

สถิติการใช้งาน Human Resource Information System (HRIS) ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta