สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

17 / 3

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ประจำเดือน 06 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
4 2 / 1
6 2 / 1
รวม 4 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta