สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation [Smart Card]

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

37 / 4

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation [Smart Card] ประจำเดือน 11 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
13 21 / 1
14 2 / 2
15 1 / 1
21 8 / 3
22 1 / 1
23 2 / 2
27 2 / 2
รวม 37 / N/A

สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation [Smart Card] ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta