สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation [Sync]

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

25 / 1

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation [Sync] ประจำเดือน 11 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
13 11 / 1
22 1 / 1
23 4 / 1
24 2 / 1
25 2 / 1
26 1 / 1
27 3 / 1
28 1 / 1
รวม 25 / N/A

สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation [Sync] ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta