สถิติการใช้งานประจำวันนี้

18 / 5

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,798 / 543

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 11 / 5
2 4 / 1
4 12 / 5
5 49 / 13
6 9 / 4
21 1 / 1
22 39 / 25
23 18 / 5
รวม 143 / N/A

สถิติการใช้งาน ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta