สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

136 / 4

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน My TOR ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
7 1 / 1
8 1 / 1
12 1 / 1
14 1 / 1
16 2 / 1
17 1 / 1
18 1 / 1
19 1 / 1
22 3 / 1
รวม 12 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน My TOR ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta