สถิติการใช้งาน เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

51 / 42

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

14,991 / 1,024

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 46 / 44
2 6 / 6
3 6 / 6
4 62 / 50
5 45 / 37
6 46 / 43
7 55 / 47
8 48 / 40
9 1 / 1
10 6 / 6
11 52 / 37
12 63 / 49
13 52 / 40
14 57 / 54
15 37 / 27
16 5 / 4
17 9 / 7
18 50 / 41
19 48 / 37
20 47 / 42
21 48 / 35
22 31 / 28
23 7 / 7
24 10 / 9
25 43 / 35
26 46 / 36
27 51 / 42
รวม 977 / N/A

สถิติการใช้งาน เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta