สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

72 / 2

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation ประจำเดือน 11 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
3 5 / 1
4 46 / 1
6 3 / 2
8 1 / 1
14 1 / 1
15 1 / 1
20 1 / 1
22 3 / 1
23 4 / 1
24 2 / 1
25 1 / 1
26 1 / 1
27 1 / 1
28 2 / 1
รวม 72 / N/A

สถิติการใช้งาน Digital Service And Innovation ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta