สถิติการใช้งาน FACSENAT e-Learning

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

4 / 3

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน FACSENAT e-Learning ประจำเดือน 02 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
19 1 / 1
21 2 / 1
22 1 / 1
รวม 4 / N/A

สถิติการใช้งาน FACSENAT e-Learning ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta