สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

40 / 13

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

18,120 / 310

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 57 / 10
3 1 / 1
4 27 / 13
5 36 / 13
6 67 / 16
7 24 / 8
8 44 / 12
9 1 / 1
11 58 / 11
12 39 / 11
13 30 / 11
14 34 / 13
15 15 / 8
16 5 / 2
17 7 / 3
18 49 / 13
19 53 / 16
20 103 / 15
21 51 / 19
22 55 / 18
23 3 / 1
24 5 / 2
25 69 / 18
26 107 / 19
27 40 / 13
รวม 980 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta