สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

104 / 12

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage ประจำเดือน 02 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
19 12 / 4
20 45 / 6
21 47 / 9
รวม 104 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta