สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

2,246 / 91

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage ประจำเดือน 06 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
3 3 / 1
4 13 / 5
5 4 / 3
6 9 / 4
7 10 / 4
10 11 / 4
11 20 / 8
12 15 / 6
13 15 / 7
14 22 / 11
รวม 122 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ KPI Manage ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta