สถิติการใช้งานประจำวันนี้

1 / 1

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

7,367 / 137

ครั้ง / คน
วันที่ครั้ง / คน
1 10 / 8
3 1 / 1
4 14 / 9
5 24 / 14
6 26 / 17
7 15 / 13
8 13 / 10
9 2 / 2
10 3 / 1
11 31 / 20
12 23 / 13
13 34 / 24
14 16 / 14
15 10 / 8
17 1 / 1
18 10 / 9
19 14 / 10
20 5 / 5
21 16 / 10
22 7 / 7
23 1 / 1
รวม 276 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta