สถิติการใช้งานประจำวันนี้

14 / 12

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,278 / 91

ครั้ง / คน
วันที่ครั้ง / คน
2 1 / 1
3 1 / 1
4 7 / 6
5 14 / 11
6 6 / 6
7 3 / 3
8 1 / 1
10 10 / 8
11 21 / 14
12 20 / 15
13 20 / 14
14 27 / 17
16 1 / 1
17 31 / 19
18 16 / 9
19 17 / 14
20 15 / 11
21 14 / 12
รวม 225 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta