สถิติการใช้งาน Activity DBMS (Alpha)

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

199 / 27

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน Activity DBMS (Alpha) ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
4 1 / 1
5 1 / 1
6 3 / 2
7 1 / 1
13 1 / 1
18 1 / 1
19 2 / 2
21 2 / 1
22 2 / 2
รวม 14 / N/A

สถิติการใช้งาน Activity DBMS (Alpha) ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta