สถิติการใช้งาน Activity DBMS (Alpha)

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

102 / 7

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน Activity DBMS (Alpha) ประจำเดือน 06 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
4 7 / 3
5 6 / 1
7 5 / 2
11 1 / 1
12 2 / 1
14 2 / 1
รวม 23 / N/A

สถิติการใช้งาน Activity DBMS (Alpha) ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta