สถิติการใช้งานประจำวันนี้

52 / 3

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

2,110 / 200

ครั้ง / คน
วันที่ครั้ง / คน
5 384 / 2
6 4 / 4
7 5 / 1
8 18 / 1
21 2 / 1
22 2 / 2
24 85 / 3
25 24 / 4
26 35 / 3
27 52 / 3
รวม 611 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta