สถิติการใช้งาน ระบบสายตรงคณบดี (2022)

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

203 / 9

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบสายตรงคณบดี (2022) ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
5 1 / 1
18 3 / 2
รวม 4 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบสายตรงคณบดี (2022) ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta