สถิติการใช้งาน ระบบสายตรงคณบดี (2022)

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

19 / 4

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบสายตรงคณบดี (2022) ประจำเดือน 05 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
13 1 / 1
16 2 / 2
รวม 3 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบสายตรงคณบดี (2022) ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta