สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

4,404 / 65

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 8 / 3
4 15 / 6
5 9 / 6
6 13 / 4
7 6 / 4
8 7 / 4
11 8 / 6
12 6 / 3
13 2 / 2
14 7 / 4
17 5 / 1
18 5 / 3
19 6 / 2
20 3 / 2
21 8 / 4
22 2 / 1
รวม 110 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta