สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

275 / 24

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน 04 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
1 23 / 5
2 9 / 5
3 1 / 1
5 1 / 1
7 1 / 1
9 12 / 4
10 4 / 2
11 4 / 3
รวม 55 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta