สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

2,426 / 252

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 5 / 3
2 2 / 1
4 7 / 4
5 2 / 2
8 1 / 1
11 1 / 1
12 7 / 5
13 4 / 3
14 2 / 1
15 3 / 2
18 4 / 3
20 7 / 3
21 3 / 1
22 2 / 1
รวม 50 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta