สถิติการใช้งาน MJUL E-Office

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,430 / 40

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน MJUL E-Office ประจำเดือน 06 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
1 1 / 1
2 1 / 1
4 14 / 11
5 7 / 6
6 19 / 13
7 11 / 6
8 3 / 2
9 2 / 2
10 18 / 11
11 11 / 6
12 21 / 12
13 19 / 13
14 15 / 11
17 15 / 12
18 9 / 6
19 16 / 12
20 17 / 13
21 12 / 10
รวม 211 / N/A

สถิติการใช้งาน MJUL E-Office ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta