สถิติการใช้งาน ict exam 2024

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

177 / 8

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ict exam 2024 ประจำเดือน 05 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
1 1 / 1
2 3 / 1
3 4 / 2
7 1 / 1
8 3 / 1
9 3 / 2
10 2 / 1
13 3 / 1
14 5 / 4
15 1 / 1
16 2 / 1
17 2 / 2
รวม 30 / N/A

สถิติการใช้งาน ict exam 2024 ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta