สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

235 / 145

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง ประจำเดือน 02 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
17 10 / 10
18 7 / 7
19 21 / 21
20 44 / 40
21 54 / 46
22 43 / 37
23 48 / 43
24 5 / 4
25 1 / 1
26 2 / 2
รวม 235 / N/A

สถิติการใช้งาน เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta