สถิติการใช้งานประจำวันนี้

2 / 2

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

3,375 / 30

ครั้ง / คน
วันที่ครั้ง / คน
1 12 / 4
2 60 / 3
3 7 / 2
4 4 / 3
6 10 / 3
7 11 / 2
8 6 / 4
9 3 / 2
10 3 / 2
11 5 / 2
13 2 / 2
14 1 / 1
15 3 / 1
16 3 / 2
17 2 / 2
20 7 / 5
21 26 / 5
22 2,185 / 25
23 37 / 4
24 564 / 4
25 13 / 1
26 13 / 1
27 244 / 3
28 3 / 3
29 6 / 3
30 2 / 2
รวม 3,232 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta