สถิติการใช้งาน MJUL Online Service

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

8 / 7

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

2,687 / 830

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน MJUL Online Service ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 29 / 16
2 26 / 8
3 16 / 8
4 50 / 20
5 84 / 38
6 19 / 9
7 66 / 23
8 26 / 14
9 13 / 9
10 19 / 10
11 59 / 28
12 64 / 34
13 29 / 12
14 10 / 6
15 15 / 10
16 54 / 19
17 42 / 13
18 142 / 51
19 58 / 26
20 35 / 13
21 19 / 15
22 15 / 10
23 8 / 7
รวม 898 / N/A

สถิติการใช้งาน MJUL Online Service ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta