สถิติการใช้งาน SDG Ranking

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,736 / 139

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน SDG Ranking ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
7 1 / 1
13 1 / 1
25 7 / 3
รวม 9 / N/A

สถิติการใช้งาน SDG Ranking ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta