สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

325 / 61

ครั้ง / คน
วันที่ครั้ง / คน
1 7 / 5
2 11 / 8
3 9 / 4
6 3 / 1
7 12 / 10
8 15 / 8
9 34 / 9
12 2 / 1
13 5 / 3
14 5 / 5
15 12 / 6
16 1 / 1
รวม 116 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta