สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

248 / 55

ครั้ง / คน
วันที่ครั้ง / คน
1 3 / 1
4 7 / 1
6 2 / 2
7 42 / 25
8 5 / 4
10 1 / 1
11 7 / 5
12 7 / 5
13 2 / 2
14 5 / 3
17 1 / 1
19 1 / 1
20 13 / 7
21 5 / 3
22 9 / 4
รวม 110 / N/A
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta