สถิติการใช้งาน MaejoLink Server outside (testing)

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

1 / 1

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

514 / 200

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน MaejoLink Server outside (testing) ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 1 / 1
4 3 / 1
5 2 / 2
6 4 / 4
7 7 / 5
8 6 / 4
11 31 / 12
12 3 / 2
13 9 / 3
14 4 / 3
18 1 / 1
19 1 / 1
21 1 / 1
22 3 / 3
23 1 / 1
รวม 77 / N/A

สถิติการใช้งาน MaejoLink Server outside (testing) ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta