สถิติการใช้งาน ICT Exam System

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

41 / 1

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ICT Exam System ประจำเดือน 11 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
14 35 / 1
17 6 / 1
รวม 41 / N/A

สถิติการใช้งาน ICT Exam System ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta