สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

159 / 39

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบรายงานนักศึกษาและบัณฑิต ประจำเดือน 05 - 2024

วันที่ครั้ง / คน
3 3 / 1
6 1 / 1
7 8 / 1
13 5 / 3
14 3 / 3
16 1 / 1
17 10 / 1
รวม 31 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบรายงานนักศึกษาและบัณฑิต ประจำปี 2024

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta