สถิติการใช้งานประจำวันนี้

0 / 0

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

1,622 / 260

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบรายงานนักศึกษาและบัณฑิต ประจำเดือน 09 - 2023

วันที่ครั้ง / คน
1 3 / 2
5 1 / 1
7 2 / 1
8 1 / 1
11 1 / 1
12 1 / 1
13 1 / 1
14 2 / 2
15 2 / 1
18 2 / 1
19 1 / 1
20 1 / 1
21 1 / 1
รวม 19 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบรายงานนักศึกษาและบัณฑิต ประจำปี 2023

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta